Nyckeln

En professionstidning för kyrkans arbete med barn, unga, diakoni och familjer. Här finner du fördjupande artiklar, intervjuer, information, ledarmaterial mm. Allt för att hållas ajour med ämnesområdet.

Allmänt

UtgivareFontana Media Ab
ChefredaktörStefan Myrskog
Antal nr/år4
Prenumerationspris29,90 €/år

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressHamngatan 9, 00160 Helsingfors

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige